Proč používám slovní vedení lekcí?

Moje specialita: Záměrně jsem upustila od tradičního předcvičování.

Jaké to má pro vás výhody?

➕ vlastní cesta ke změnám v těle a pokroku ve cvičení

➕ nové dovednosti a poznatky

➕ individuální potřeby každého účastníka

➕ hlubší úroveň

➕ uvolněnost, nesoutěživost

➕ inspirace pro změny pohybových stereotypů

V lekcích jsem se rozhodla upustit od tradičního předcvičování, které by mohlo být pro některé účastníky matoucí a namísto toho se zaměřuji na slovní navádění do různých pozic.

Tento způsob výuky je podle mého názoru efektivnější a umožňuje účastníkům lépe porozumět jednotlivým cvikům a jejich provedení. Pro nováčky je to o tom, si ze začátku najít určitou zručnost a porozumění.

Tento přístup mi umožňuje pracovat s účastníky na hlubší úrovni. Místo toho, abych se soustředila na svoji vlastní demonstraci, mohu pozorně sledovat pokroky a podávat jim konkrétní rady či doporučení. Tímto způsobem se mohu lépe přizpůsobit individuálním potřebám každého účastníka a poskytnout mu tak co největší podporu.

Při navádění do pozic používám tón hlasu, který je klidný, jasný a přesvědčivý. Kladu důraz na vyjadřování, volit slova pečlivě a vyjadřovat se co nejpřesněji, aby byl popis jednotlivých pozic či pohybů srozumitelný pro všechny účastníky bez ohledu na jejich zkušenosti či schopnosti.

Když popisuji jednotlivé pohyby a pozice, snažím se přidávat malé osobní poznámky nebo sdílet své vlastní zkušenosti. To pomáhá účastníkům lépe se vcítit do situace a pochopit, jak by se měli cítit během provádění konkrétního cviku. Rovněž jim to dává nahlédnout do mého vlastního procesu učení a zdokonalování, což může být pro ně velmi inspirativní.

Tento způsob SLOVNÍHO VEDENÍ LEKCÍ má několik důležitých výhod.

Zaprvé si myslím, že když účastník vidí předcvičujícího v akci, může být snadno odrazen tím, jak dokonale danou pozici či pohyb zvládá. V takovém případě by mohl svou energii místo soustředění na svůj pokrok směrovat na porovnávání se s ostatními či dokonce s lektorem. Tímto způsobem chci každému umožnit najít si svou vlastní cestu k rozvoji bez pocitu konkurence či nedostatečnosti.

Mým hlavním cílem je poskytnout co nejjasnější pokyny, aby si každý mohl snadno vybavit jednotlivé kroky a správně je provést. V průběhu lekce se snažím být velmi konkrétní a popisovat každý pohyb detailně, takže si účastníci mohou být jisti, že dělají vše správně.

V lekcích, které vedu, se zaměřuji na to, aby účastníci nejenom získali nové dovednosti a poznatky, ale také prožili příjemnou a inspirující atmosféru. Mým hlavním cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se každý může cítit uvolněně a soustředit se na svůj vlastní vývoj.

Kromě toho si dávám záležet na tom, abych během lekce oslovila různé smysly účastníků. Například popisuji jak má cítit napětí ve svalech, jak správně dýchat nebo jakou roli hraje rovnováha při provádění jednotlivých cviků. Tímto způsobem chci pomoci účastníkům stát se více uvědomělými a vnímavými vůči svému tělu a jeho potřebám. Chválím jejich úspěchy, ukazuji jim pozitivní aspekty jejich výkonu a nabízím konstruktivní zpětnou vazbu pro další zlepšení. Toto povzbuzení všem přináší radost a lekce jsou tak často plné smíchu a veselí.

Proto jsem se rozhodla zvolit přístup, kdy nepředcvičuji jednotlivé pohyby či pozice názorně, ale místo toho účastníky slovně navádím.

Věřím, že vám takto vedené lekce přináší radost a pokroky. Také všechny změny snadněji integrujete do denní praxe a běžného života.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů